Wydział Prawa i Administracji UW; Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola