O CNS i wydarzeniu:

Misją Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego jest wykonywanie badań kryminalistycznych, wdrażanie nowych technologii i stosowane najlepszych praktyk eksperckich. Chcemy w tych obszarach dzielić się wiedzą, rozwiązywać problemy, wypełniać obszar pomiędzy społecznością naukową, praktyką śledczo-sądową  i oczekiwaniami wymiaru sprawiedliwości w zakresie innowacyjnych rozwiązań i nowatorskich narzędzi. Dlatego też proponujemy spotkanie naukowe, na którym podzielimy się naszymi doświadczeniami. Odbędzie się ono w formie konferencji pod zbiorczą nazwą „NEXTgenerationLab – wyzwania kryminalistyki”, na której dzięki naszym key speakerom i pozostałym referentom  będziemy mogli zaprezentować najnowsze osiągnięcia techniki kryminalistycznej, w szczególności z zakresu genetyki sądowej, chemii sądowej i biometrii. Mamy nadzieję, że pozwoli to na skuteczne i szybkie przeniesienie tej wiedzy do praktyki działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Udział Państwa w konferencji pozwoli na stworzenie forum, które sprzyjać będzie otwartym dyskusjom nad nowatorskimi rozwiązaniami i możliwościami ich wykorzystania, a także pozwoli na wzajemne wspieranie i inspirowanie się w obrębie polskiej i międzynarodowej społeczności kryminalistycznej.

Dla nas niezmiernie ważna będzie wzajemna wymiana myśli i poglądów, bo celem konferencji jest stworzenie nowej jakościowo platformy współpracy w przyszłości. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem i do udziału w tym wydarzeniu!

Trzy filary, w obszarze których konferencja inicjuje działania CNS UW:

  • Dzielimy się wiedzą:
    CNS UW zapewnia transfer wiedzy i integrację, która wzmacnia połączenie innowacyjnych badań z rutynowymi działaniami praktyki kryminalistycznej
  • Prezentujemy nowe technologie – planowanie, zarządzanie testowaniem i oceną nowych technologii mających zastosowanie w kryminalistyce:
    Identyfikując i usuwając potencjalne bariery, które często utrudniają wdrażanie i akceptację nowych, innowacyjnych technologii, CNS UW będzie udostępniał obiecujące innowacje techniczne, zachęcając do ich wykorzystania przez myślących przyszłościowo praktyków, interesariuszy i decydentów. Sukces osiągniemy poprzez ocenę wdrażanych technologii przez użytkowników końcowych i  tworzenie na tej podstawie nowych wytycznych w kryminalistyce.
  • Rozwiązujemy problemy:

CNS UW będzie szybko reagował na pojawiające się w obszarze nauk sądowych problemy i przekazywał rozwiązania w ręce praktyków. Chcemy zrozumieć potrzeby i pomagać, a dzięki Waszemu wsparciu portfolio badań będzie rozwijane adekwatnie do pojawiających się innowacji i Waszych potrzeb. Dzięki wymianie myśli identyfikować będziemy obszary niezbędne do wdrożenia nowych badań i związane z tym wymagania, wykorzystując ogromne możliwości współczesnej kryminalistyki.