Speaker Listing 5

Instytut Genetyki Sądowej, Bydgoszcz
Dutch DNA Database
Acorn Chambers
DNA Justice Project
firma Promega
Gdański Uniwersytet Medyczny
firma Promega