Doktor nauk chemicznych, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, od
ponad 20 lat związana z kryminalistyką. W latach 2009-2013 zastępca naczelnika
Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i kierownik
ds. zarządzania jakością, odpowiedzialna m. in. za uzyskanie akredytacji przez LK. W latach
2013-2022 Kierownik Zakładu Chemii w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym
Policji w Warszawie, gdzie nadzorowała realizację opinii z zakresu chemii kryminalistycznej,
kierowała pracami badawczo-naukowymi z tej dziedziny oraz nadzorowała proces kształcenia
kandydatów na biegłych z zakresu badań chemicznych w policyjnych laboratoriach
kryminalistycznych w Polsce. W 2013 r. brała udział w pracach zespołu ds. opracowania
strategii funkcjonowania laboratoriów kryminalistycznych Policji na lata 2013-2015. Członek
powołanej przez Polskie Centrum Akredytacji grupy eksperckiej ds. akredytacji laboratoriów
wykonujących badania w dziedzinie nauk sądowych. Zastępca przewodniczącego zespołu ds.
opracowania zmian legislacyjnych dotyczących najnowszych substancji psychoaktywnych
powołanego w kwietniu 2017 r. decyzją Komendanta Głównego Policji. W latach 2016-2021
ekspert współpracujący w Horyzontalnej Grupie Roboczej ds. Narkotyków (HDG) Rady UE.
Wykonawca w krajowych projektach badawczych finansowanych przez NCBiR dotyczący
opracowania innowacyjnych rozwiązań na potrzeby organów ścigania. W latach 2016-2019
kierownik zespołu badawczego w międzynarodowym projekcie Sewage Monitoring System
for Tracking Synthetic Drug Laboratories, a w okresie IX.2018-II.2022 kierownik zespołu
badawczego i wykonawca w projekcie Synergy of integrated sensors and technologies for
urban secured environment, finansowanych z programu UE Horyzont 2020. Przez wiele lat
menadżer i wykładowca podczas międzynarodowych szkoleń z zakresu likwidacji
nielegalnych laboratoriów narkotykowych prowadzonych we współpracy z agencjami
EUROPOL i CEPOL. Jako trener i wykładowca prowadziła szkolenia dotyczące zwalczania
przestępczości narkotykowej dla funkcjonariuszy Policji z wielu krajów, w tym Chin,
Niemiec i Węgier. Na zaproszenie przedstawicieli CEPOL w 2020 r. współpracowała przy
opracowaniu modułu szkoleniowego dotyczącego narkotyków syntetycznych. Za zasługi na
rzecz obronności odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Współautorka
publikacji naukowych z zakresu chemii i kryminalistyki w czasopismach krajowych i
zagranicznych oraz rozdziałów w monografiach naukowych.

Leave a Comment

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Szczegóły