dr hab. Magdalena Spólnicka

Absolwentka Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz Podyplomowego Studium
Oficerskiego Ekspertów Kryminalistyki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2003 roku ukończyła studia
podyplomowe z biologii molekularnej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W 2006 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.  W 2019 roku
Rada Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podjęła uchwałę o nadaniu dr n. med.
Magdalenie Spólnickiej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.
Magdalena Spólnicka jest diagnostą laboratoryjnym (nr 151888) ze specjalizacją z laboratoryjnej
genetyki sądowej, jak również członkiem organizacji naukowych: International Society for Forensic Genetics,
Polskiego Towarzystwa Genetycznego (Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Sekcji Genetyki Sądowej) oraz
Polskiego Towarzystwa Medycyny Prawnej i Kryminologii, jak również wiceprzewodniczącą Polskojęzycznej
Grupy Roboczej Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej.
Dzięki długoletniej pracy w laboratorium kryminalistycznym Policji Magdalena Spólnicka zdobyła
doświadczenie we wszystkich kluczowych obszarach pracy Zakładu Biologii, w tym w wykonywaniu opinii z
zakresu genetyki sądowej o wysokim stopniu skomplikowania, prowadzeniu prac naukowych, wdrożeniowych i
adaptacyjnych. Brała również udział w procesie wprowadzenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w
Wydziale Biologii CLK KGP. Ponadto, nadzorowała proces kształcenia kandydatów na biegłych z zakresu
genetyki sądowej. Od 2014 roku była Zastępcą Kierownika Zakładu Biologii CLKP, a od lipca 2015 roku Głównym
Specjalistą Badawczo-Technicznym Zakładu Biologii CLKP. Od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2022 roku była
Kierownikiem Zakładu Biologii CLKP.
Magdalena Spólnicka kierowała projektami badawczymi z zakresu nowoczesnych rozwiązań
w genetyce sądowej – min. grant nr: DOB-BIO7/17/01/2015 – finansowany przez NCBR: NEXT – Genetyczny
portret sprawcy oraz ofiary przestępstwa – opracowanie systemu do określania wyglądu człowieka i
pochodzenia biogeograficznego poprzez analizę̨ DNA z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji
(NGS), nr DOB-BIO10/06/01/2019 – finansowany przez NCBR: EPIGENOM – Analiza epigenomu w celach
dochodzeniowo-śledczych – zwiększenie możliwości identyfikacyjnych i wykrywczych badań DNA, jak również
koordynatorem projektu realizowanego w ramach programu EU Horyzont 2020 nr 740580: Visible Attributes
through Genomics: Broadened Forensic Use of DNA for Constructing Composite Sketches from Traces –
VISAGE.
Dorobek naukowy dr hab. med. Magdaleny Spólnickiej obejmuje 32 publikacje z zakresu biologii
molekularnej, zwłaszcza z obszaru przewidywania cech wyglądu na podstawie DNA i szacowania wieku w 2
różnych grupach chorych. Sumaryczny Impact Factor publikacji, których jest współautorem, wynosi ponad 111,
a indeks Hirscha 12.

Leave a Comment

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Szczegóły