dr hab. n. med. Krzysztof Rębała

Dr hab. Krzysztof Rębała jest absolwentem Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Już w czasie studiów
magisterskich związał się z Katedrą i Zakładem Medycyny Sądowej GUMed, gdzie został zatrudniony
jako biegły przygotowujący ekspertyzy genetyczne dla wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania i
gdzie kontynuował badania naukowe, w 2006 r. uzyskując stopień doktora nauk medycznych, a w
2014 r. stopień doktora habilitowanego. W 2010 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie analityki
medycznej. Jako diagnosta laboratoryjny uzyskał specjalizację z laboratoryjnej genetyki medycznej (w
2011 r.) i laboratoryjnej genetyki sądowej (w 2016 r.). Jest autorem wieluset ekspertyz z zakresu
genetyki sądowej, opracowanych dla wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, a także
popularyzatorem wiedzy i doświadczonym dydaktykiem z zakresu genetyki sądowej. Przez wiele lat
pełnił funkcję kierownika Pracowni Ustalania Ojcostwa i Identyfikacji Osobniczej Katedry i Zakładu
Medycyny Sądowej GUMed. Jednocześnie jako główny specjalista w Biurze Poszukiwań i Identyfikacji
Instytutu Pamięci Narodowej jest odpowiedzialny za wdrożenie i implementację do celów
identyfikacyjnych bazy CODIS oraz opracowywanie genetycznych ekspertyz identyfikacyjnych ofiar
wojen i totalitaryzmów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii
(PTMSiK, od 2003 r.), Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL, od 2010 r.) oraz
Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej (ISFG, od 2012 r.). Obecnie przewodniczy Komisji
Genetyki Sądowej PTMSiK. Jako stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Fundacji „Crescendum
Est – Polonia” w latach 2009-2010 odbył staż naukowy w Instytucie Biologii Ewolucyjnej Uniwersytetu
Pompeu Fabry w Barcelonie, gdzie w ramach międzynarodowego Projektu Genograficznego
prowadził badania nad polimorfizmem markerów SNP i STR chromosomu Y w populacjach
środkowoeuropejskich. Jest autorem 10 z 27 rozdziałów dotyczących genetyki sądowej i badania
śladów biologicznych w najnowszym polskim 3-tomowym podręczniku medycyny sądowej, który
ukazał się pod redakcją Grzegorza Teresińskiego w latach 2019-2021, jak również autorem wielu
publikacji naukowych z zakresu genetyki sądowej, z których wiele powstało w ramach współpracy
międzynarodowej m.in. z Naukowo-Praktycznym Centrum Państwowego Komitetu Ekspertyz
Sądowych Republiki Białoruś w Mińsku i z Centrum Medycznym Uniwersytetu Erazma w
Rotterdamie.

Leave a Comment

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Szczegóły